Hanna Gronkiewicz-Waltz, gradonačelnica Varšave

Hana Gronkievič Valc je rođena 4, novembra 1952. godine u Varšavi, gdje je završila osnovno, srednje i fakultetsko obrazovanje (pravo, 1975. godine na Univerzitetu u Varšavi). Doktorirala je pravne nauke 1989. godine na Pravnom fakultetu u Varšavi.
Od 30. marta 1992. do 31. decembra 2000. godine je bila predsjednica Nacionalne banke Poljske, a od 2001-2005. godine obavljala je poslove predsjednice Evropske banke za obnovu i razvoj. Od septembra 2005. godine je bila predsjednica Državnog trezora.
Za gradonačelnicu Varšave je izabrana 26 novembra 2006 godine. Na istu poziciju je izabrana još dva puta, u novembru 2012. godine i novembru 2014. godine.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika