Edgar Savisaar, gradonačelnik Talina

Edgar Savisar je rođen 31. maja 1950. godine u Harju, Estonija. Diplomirao je istoriju 1973. godine na Tartu univerzitetu.
Prije osamostaljenja Estonije, Savisar je radio u opštini Talin u odsjeku za planiranje, a potom kao Ministar za ekonomske poslove. Izabran je za predsjednika Vlade Republike Estonije 1990. godine, a 1995. godine je obavljao dužnost Ministra unutrašnjih poslova. Od 1996-1999. godine je bio predsjednik skupštine Opštine Talin, od 2001-2004. godine je obavljao dužnosti gradonačelnika Talina. Ministar za ekonomske odnose i komunikaciju postaje 2005. godine; tu funkciju obavlja do 2007. godine kada opet biva izabran za gradonačelnika Talina. Reizabran je na istu poziciju 2009. i 2013. godine.
Govori engleski, njemački, ruski jezik.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika