Yordanka Fandakova, gradonačelnica Sofije

Jordanka Fandakova je rođena 12. aprila 1962. godine u Samokovu, Bugarska. Diplomirala je ruski jezik na Univerzitetu u Sofiji.
Od 1985-1998. godine je bila nastavnik u školi “Vladimir Gramatik”, a od 1998-2005. godine je vršila dužnost direktora iste škole.
Od 2005-2009. godine je radila kao zamjenik gradonačelnika grada Sofije. Za gradonačelnika Sofije je izabrana 15. novembra 2009. godine.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika