KoceTrajanovski, gradonačelnik Skoplja

Koce Trajanovski je rođen 1956. godine u Skoplju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Skoplju 1980. godine.
Prije političkog angažmana je radio u privrednom sektoru (rukovodilac računarskog sektora u kompaniji MZT HEPOS), a nakon osamostaljenja Makedonije osniva privatnu firmu koja se bavi softverima. Od 1998. godine je član VMRO, a od 2002. godine je izabran za predsjednika opštine Gazi Baba. U aprilu 2009. godine je izabran za gradonačelnika grada Skoplje, a 2013. je reizabran na istu poziciju.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika