Nils Ušakovs, gradonačelnik Rige

Nils Ušakovs je rođen 8. juna 1976. godine u Rigi, gdje završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Rigi 1999. godine, a 2002. godine je magistrirao u oblasti evropskih integracija u Danskoj.
Do 2005. godine je radio kao novinar, a od 2005. je postao član Partije nacionalne harmonije (National Harmony Party). Već je u oktobru 2006. godini izabran za člana latvijskog parlamenta, a u julu 2009. za gradonačelnika Rige, odnosno predsjednika Savjeta grada Rige; za isto mjesto je reizabran 2013. godine.
Ušakovs govori ruski, engleski, njemački, danski i švedski jezik.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika