Slavoljub Stijepović, gradonačelnik Podgorice

- Rođen je u Titogradu 2. maja 1959. godine, otac Vitomir, majka Zagorka, rođena Raičević.
- Završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit.
- Od marta 1984. do marta 1991. godine u GRO „Prvoborac“ Herceg Novi radio na poslovima: pripravnika, samostalnog pravnog zastupnika, rukovodioca opšte, pravne i samoupravne službe.
- Od marta 1991. do decembra 1996. godine – pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja.
- Od decembra 1996. do jula 1998. godine – ministar bez portfelja u Vladi Republike Crne Gore.
- Od jula 1998. do jula 2001. godine – ministar sporta.
- Od jula 2001. do januara 2003. godine – sekretar Republičkog sekretarijata za sport.
- Od januara 2003. do novembra 2006. godine – ministar rada i socijalnog staranja.
- Od novembra 2006. do oktobra 2007. godine – potpredśednik Ustavotvorne Skupštine Crne Gore.
- Od oktobra 2007. do juna 2009. godine – potpredśednik Skupštine Crne Gore.
- Od juna 2009. do aprila 2010. godine – ministar bez portfelja u Vladi Crne Gore.
- Od aprila 2010. do decembra 2010. godine – ministar prosvjete i nauke.
- Od decembra 2010. do decembra 2012. godine – ministar prosvjete i sporta.
- Od decembra 2012. godine – ministar prosvjete.
- Za gradonačelnika Podgorice izabran je 6. oktobra 2014. godine.
- Aktivan je sportski i politički radnik.
- Od 1986. do 1990. godine – predśednik Skupštine SIZ-a fizičke kulture Titograd.
- Od 1990. do 1998. godine – generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore.
- Od 1998. do 2001. godine – zamjenik predśednika Fudbalskog saveza Crne Gore.
- Od jula 2003. do aprila 2007. godine predśednik Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista – Podgorica.
- Član je Predśedništva Demokratske partije socijalista.
- Oženjen je Ljiljanom, rođenom Milosavljević, i otac je dvoje đece - Dragane i Vladimira.
- Vjeroispovijest - pravoslavna, nacionalnost - Crnogorac.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika