Ivo Nesrovnal, gradonačelnik Bratislave

Ivo Nesrovnal je rođen 19. maja 1964.godine u Bratislavi. Diplomirao je pravo na Comenius Univerzitetu u Bratislavi. Usavršavao se na Džordž Vašington Univerzitetu u SAD, Robert Šuman Univerzitetu u Strazburu i Evropskom univerzitetu u Budimpešti.
Prije nego je počeo da se intenzivno bavi politikom, Nesrovnal je radio u kancelariji tadašnjeg i posljednjeg predsjednika Čehoslovačke Vaclava Havela kao saradnik za pravna pitanja.Nakon toga, živio je i radio u Štutgartu, Njemačka, kao pravnik za pitanja autorskog prava, privatizacije i zaštite životne sredine. Od 2009. godine radi u Savjetu Grada Bratislave kao predsjednik Komisije za finansijske strategije i menadžmet za pitanja opštinskog vlasništva, kao i predsjednik Komisije regionalne organizacije za turizam regije Bratislava. Za člana lokalnog parlamenta Bratislave izabran je 2010. godine, a za gradonačelnika 2014. godine.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika