Siniša Mali, gradonačelnik Beograda

Siniša Mali rođen je 25. avgusta 1972. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu i diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 1999. godine na Washington University, St. Louis, SAD, smjer finansije.U 2013. godini odbranio je doktorsku disertaciju na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

U 2001. godini postavljen je za pomoćnika ministra za privatizaciju u Ministarstvu za privredu i privatizaciju Vlade Republike Srbije. Krajem 2001. prelazi u Agenciju za privatizaciju, na dužnost direktora Centra za tendersku privatizaciju. Na toj funkciji ostaje do kraja 2003. godine. Početkom 2004. osnovao je svoju kompaniju, koja se bavi savjetovanjem u oblasti kupovine i prodaje preduzeća (mergers&acquisitions), finansijskog restrukturiranja, konsolidacije poslovanja i savjetovanja kompanija radi poboljšanja njihovih finansijskih performansi.

Do izbora za gradonačelnika obavljao je funkciju predsjednika Privremenog organa grada Beograda i savjetnika prvog potpredsjednika Vlade Republike Srbije za ekonomska pitanja. Za gradonačelnika Beograda je izabran 24. aprila 2014. godine.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika