PODGORICA
Cijena ture: 70 €
Uključeno: turistički vodič, lokalnu taksa, PDV
Preporučeno trajanje ture: 2,5 sataSKADAR LAKE
Cijena ture za 3 osobe – 170 €
Cijena ture za 4-8 osoba – 200 €
Grupne ture po zahtjevu
Uključeno: prevoz, brod, ulaznice za nacionalni park, turistički vodič PDV
Preporučeno trajanje ture: 3,5 sataCETINJE
Cijena ture za 3 osobe – 120 €
Cijena ture za 4-8 osoba - 150 €
Grupne ture po zahtjevu
Uključeno: prevoz, turistički vodič, lokalna taksa, PDV
Dodatno:
Ulaznice za sve muzeje u Cetinju: 10 €
Preporučeno trajanje ture: 4 sata, od 9am – 1pmKOTOR
Cijena ture za 3 osobe – 120 €
Cijena ture za 4-8 osoba – 150 €
Grupne ture po zahtjevu
Uključeno: prevoz, turistički vodič, lokalnu taksa, PDV
Dodatno:
Ulaznice za Pomorski muzej: 4 € po osobi
Ulaznice za Katedralu Sv. Tripun 2,50 € po osobi
Preporučeno trajanje ture: 6 sati, od 9am – 3pmBUDVA
Cijena ture za 3 osobe – 120 €
Cijena ture za 4-8 osoba – 150 €
Grupne ture po zahtjevu
Uključeno: prevoz, turistički vodič, PDV
Preporučeno trajanje ture: 5 sati, od 9am – 2pmBokokotorski zaliv (Kotor i Perast)
Cijena ture za 3 osobe – 120 €
Cijena ture za 4-8 osoba – 150 €
Grupne ture po zahtjevu
Uključeno: prevoz, turistički vodič, lokalnu taksa, PDV
Dodatno:
Ulaznice za Pomorski muzej: 4 € po osobi
Ulaznice za Katedralu Sv. Tripun 2,50 € po osobi
Unajmljivanje broad radi posjete ostrvu Gospa od Škrpjela u Perastu. 5 € po osobi
Ulaznica za crkvu na ostrvu Gospa od Škrpjela: 1 € po osobi

Poslednje novosti

Prijava ucesnika