16 + 1 je inicijativa vlade Kine koja ima za cilj da podstiče saradnju između Kine i šesnaest zemalja Centralne i Istočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Republika Makedonija.

Pokrenuta u 2012. godini, 16 +1 nastoji da razvije ekonomsku, političku i kulturnu saradnju između regiona Centralne i Istočne Evrope (CEE) i Kine kroz razmjenu informacija na samitima, konferencijama, poslovnim forumima i drugim događajima posvećenim pitanjima kao što su turizam, obrazovanje, poljoprivreda, energetski poslovi i razvoj infrastrukture.

Kao dodatni impuls saradnje sa zemljama EU, kao i šire, Kina je veoma ozbiljno krenula i u pravcu regionalne saradnju za oblast Centralne i Jugoistočne Evrope. Rezultat te saradnje su potpisanih “12 mjera za unapređenje saradnje između NR Kine i 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE)”, u Varšavi u aprilu 2012. godine. Tom prilikom je objavljen paket mjera za jačanje saradnje Kine sa tim zemljama. Među mjerama je kreditna linija od 10 milijardi dolara. Predložena inicijativa je odredila novi pravac saradnje između država CEE i NR Kine, a jednim dijelom i na ukupne odnose između NR Kine i EU.

U okviru ove incijative Crna Gora je vrlo aktivna i može se reći jedan od lidera CEE zemalja. Konstatacija se bazira na činjenici da je Crna Gora iz “opredijeljene kreditne linije” u fazi ugovaranja više od milijardu americkih dolara, ili više od 10% planiranih sredstava za region Centralne i Istočne Evrope, a i prisutna je na gotovo svim skupovima koji se organizuju u okviru ove incijative.

Podgorica, kao Glavni grad Crne Gore, biće domaćin drugog 16 + 1 foruma gradonačelnika i predstavnika lokalnih samouprava os 14.-15. septembra 2017.godine.

Ovaj događaj, kojem će prisustvovati gradonačelnici glavnih gradova šesnaest CEE zemlje, kao i gradonačelnik Pekinga, će imati za cilj da poboljša saradnju u oblasti transporta i logistike, agrobiznisa i turizma.

 

 

Poslednje novosti

Prijava ucesnika