Crna Gora, zemlja u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i sjeverozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i na jugoistoku sa Albanijom. Na jugozapadu je Jadransko more dijeli od Italije. Glavni, a ujedno i najveći grad je Podgorica, dok Cetinje ima status prijestonice.

Crna Gora je članica Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran. Takođe je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2010, a i potencijalni kandidat za NATO pakt.

Preteče današnje Crne Gore su srednjevjekovne kneževine Duklja i Zeta. Crna Gora je tokom turske vladavine imala neku vrstu autonomije, a nezavisnost od Turske joj je potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. Od 1918. bila je dio sve tri Jugoslavije. Na referendumu održanom 21. maja 2006. godine građani Crne Gore su izglasali nezavisnost u odnosu na državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru sa ukupno 55,54 % glasova. Nezavisnost je proglašena 3. juna 2006. godine. Dana 28. juna 2006. Crna Gora je postala 192. članica Ujedinjenih nacija, a 11. maja 2007, 47. članica Savjeta Evrope.

Geografski položaj:
Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na balkanskom poluostrvu sa teritorijalnim izlazom na Jadransko more. Površine je 13.812 km². Graniči se sa Srbijom na sjevero-istoku, Hrvatskom na zapadu, Bosnom i Hercegovinom na sjevero-zapadu, Albanijom na jugo-istoku, dok je od Italije razdvojena Jadranskim morem. Iako se svrstava u grupu jadranskih i mediteranskih zemalja, Crna Gora je takođe planinska zemlja u kojoj prostori iznad 1.000 metara nadmorske visine zauzimaju čak 60,5% teritorije.

Klima:
Crna Gora ima mediteransku klimu, sa toplim i suvim ljetima i relativno blagim zimama. Na klimu Crne Gore, osim geografske širine i nadmorske visine, znatno utiče i prisustvo velikih vodenih površina ( Jadransko more, Skadarsko jezero ), duboko zalaženje mora u kopno ( Bokokotorski zaliv ) kao i planinski masivi Durmitora, Bjelasice i Prokletija. Velike vodene površine, visina i pravac pružanja primorskih planina i reljef zemljišta lokalno i regionalno, utiču na njenu klimu stvarajući na malom prostoru velike razlike između klime primorja i klime visokoplaninskog regiona sa brojnim prelaznim obicima lokalne klime između njih. Srednja godišnja temperatura vazduha je od 4.6°C ( oblast Žabljaka na nadmorskoj visini od 1450 m ), do 15.8°C na primorju.
Podgorica, koja se nalazi na 44,5 m nadmorske visine ima najviše ljetnje temperature koje u prosjeku iznose oko 33 °C.


Turizam:
Turizam predstavlja najvažniju privrednu djelatnost u Crnoj Gori. Crnu Goru na godišnjem nivou posjeti veliki broj turista. Taj broj je, prema podacima Monstata, u 2013. godini bio impozantan: gotovo 1.5 miliona. Turizam u Crnoj Gori novu afirmaciju doživljava posljednjih godina, i praćen je nizom infrastrukturnih projekata, koji Crnu Goru, u perspektivi, čine elitnom turističkom destinacijom za turiste iz cijelog svijeta, prije svega iz regiona i drugih evropskih zemalja, posebno zemalja članica Evropske unije.
Iako je Crna Gora površinski mala zemlja (13.800 km2), karakterišu je pejzaži istinske ljepote, vjerno opisani sloganom “Wild Beauty”, i raznolikosti koje se teško mogu nadmašiti: visoke planine i duboki kanjoni, široke ravnice, brze rijeke, Skadarsko jezero i slikovita obala smjenjuju jedni druge. Vegetacija je bogata vrstama, zavisno od nadmorske visine. Kulturološki, pojedina područja karakteriše spoj tri kulturna nasljeđa. Crna Gora kao turistička destinacija može se podijeliti na šest klastera, koji se međusobno razlikuju po karakteristikama predjela i kultura:
• Strma, stjenovita obala od Luštice do Ulcinja, sa brojnim plažama predstavlja centar turizma i primarnu destinaciju za turiste koji dolaze u Crnu Goru.
• Ulcinj, sa najdužom pješčanom plažom južnog Jadrana, Adom Bojanom i Valdanosom, kao i bogatom istorijom, predstavlja veliki razvojni potencijal crnogorske turističke privrede.
• Bokokotorski zaliv, okružen planinama i jedinstven po svom istorijskom značaju i kulturnom nasljeđu, jedinstven je na Mediteranu.
• Prijestonica Cetinje i Skadarsko jezero, sa istorijskim značajem, kao i raznolikošću flore i faune, od velike su važnosti za razvoj turizma.
• Planinski predjeli Durmitora i Sinjajevine sa kanjonom Tare i Nacionalnim parkom, predstavljaju izazov za turiste i u zimskom i u ljetnjem periodu.
• Planinski predjeli Bjelasice, Komova i Prokletija sa dva nacionalna parka, planinskim i vjerskim turizmom, predstavljaju kako prirodno, tako i kulturno bogatstvo.
Primorje i planine, zbog međusobne blizine, doživljavaju se kao cjelina, što se može okarakterisati kao glavna komparativna prednost Crne Gore u bogatoj turističkoj ponudi među konkurencijom na ovom tržištu. Uz sve druge prednosti, klima čini jedan od odlučujućih preduslova za uspješni razvoj turizma. Crna Gora ima prijatnu ljetnju klimu, sličnu onoj na Sardiniji, Azurnoj obali ili Majorki, i predstavlja idealnu osnovu za kupališni i ljetnji turizam. Zimu karakterišu velike padavine na primorju, dok na planinama postoje uslovi za sve vrste zimskih sportova. Najbolje uslove za zimski turizam nude Durmitor i Bjelasica, ali i Prokletije, gdje postoje sigurni uslovi za snijeg na visini 1.650/1.750 m tokom najmanje 80–90 dana. Opština Budva sa Bečićima, trenutno kvalitativno i kvantitativno predstavlja najznačajniji turistički centar na primorju.
Nju slijede Bar i Herceg Novi. Prema projekcijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, Tivat, sa poluostrvom Luštice i marinom „Porto Montenegro“ i Ulcinj će, zbog svojih potencijala na Velikoj plaži, Adi Bojani i u zalivu Valdanos, do 2020. doživjeti ubrzani razvoj i nametnuti se kao primarne destinacije. Zahvaljujući, prije svega, svojim prirodnim ljepotama i povoljnim geografskim i drugim klimatskim uslovima, ali i politici koju na ovom polju sprovode nadležni organi, kao i naporima i dostignućima samih pružalaca turističkih usluga, Crna Gora se u relativno kratkom vremenu dokazala u odnosu na konkurentske destinacije u Sredozemlju, dostigla međunarodni nivo kvaliteta usluga, pa i premašila očekivanja kada je riječ o valorizaciji i zaštiti prirodnog bogatstva, održivosti i inovacijama.

Poslednje novosti

Prijava ucesnika