12.09.2017. god. (utorak)
10:00 – 17:00 - Registracija učesnika - recepcija hotela "Hilton"

13.09.2017.god. (srijeda)
10:00 – 17:00 - Registracija učesnika - recepcija hotela "Hilton"

14.09.2017. god. (Četvrtak)
Dolazak delegacije
Smještaj (Hotel Hilton Podgorica)
Prilike za bilateralne / multilateralne sastanke i/ili posjete relevantnim kompanijama prema zahtjevu
17:45 Prevoz autobusom od hotela “Hilton” do Crnogorskog narodnog pozorišta
AUTOBUS 1 – Gradonačelnici, VIP, akreditovane delegacije gradova
AUTOBUS 2 – Akreditovani gosti (sa pozivnicom za koncert)
18:00 Izložba fotografija “Charming Beijing”/Crnogorsko narodno pozorište
19:00 Koncert Pekinškog simfonijskog orkestra/Crnogorsko narodno pozorište
21:00 Prevoz autobusom od Crnogorskog narodnog pozorišta do hotela “Hilton”
AUTOBUS 1 – Gradonačelnici, VIP, akreditovane delegacije gradova
AUTOBUS 2 – Akreditovani gosti (sa pozivnicom za koncert)
21:15 Večera dobrodošlice – hotel “Hilton” (učesnici samo)

15.09.2017. god. (Petak)
08:30 Zajednička fotografija
(Državni lideri Crne Gore, predstavnici 17 glavnih gradova)
08:45 Zvanično otvaranje Foruma
Pozdravni govori visokih zvaničnika
- Državni lideri Crne Gore
- Podgorica
- Peking
09:15 Potpisivanje Memoranduma o saradnji

09:30 Forum
(Tema: Zeleni grad, uključujući pitanja ekonomije, socijalnog upravljanja, održivog razvoja ekosistema itd.) (domaćin grad Peking)
Govori predstavnika svih gradova u skladu sa temama sastanka (8 minuta za svaku osobu)
10:30 Pauza za kafu
10:50 Forum (domaćin grad Podgorica)
(Tema: Uloga lokalnih samouprava u kreiranju poslovnog ambijenta)
12:00 Zaključak Foruma i završni govor predstavnika grada Podgorice
12:10 Usvajanje zajedničke deklaracije i potvrda grada domaćina sljedećeg foruma, govor gradonačelnika domaćina sljedećeg Foruma 16+1
13:00 Radni Ručak
15:00 Biznis forum (Kristalna dvorana) / Forum privrednih komora (sala “Milica”)
18:30 Polazak ka vinskom podrumu “Šipčanik”, polazak ispred hotela “Hilton”
AUTOBUS 1 – Gradonačelnici, VIP, akreditovane delegacije gradova
AUTOBUS 2 – Akreditovani gosti
19:00 Završna večera, domaćin Crna Gora/vinski podrum “Šipčanik”

16.09.2017. god. (Subota)
Odlazak učesnika

Poslednje novosti

Prijava ucesnika